Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai Privatumo politika Komandiruočių ataskaitos
2007-2013 metų projektai
Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
Vietos plėtros strategija
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2016-2023 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 30 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2021 metais planuojami kvietimai
2016-2023 METŲ PROJEKTAI
Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendintus vietos projektus  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendinamus vietos projektus
Renginiai ir mokymai
2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Karjera
Korupcijos prevencija
Nauja svetainė

2020 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2020 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

 

2020 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2020 metais vykę renginiai:

 

Sausio 23 d. vyko informacinis renginys „Pabaiga ir pradžia tiesia viena kitai ranką", kurio metu buvo pristatyta vietos plėtros strategija, jos prioritetai, priemonės, veiklos sritys, skirta paramos suma pagal priemones, 2020 m. planuojami skelbti kvietimai (dalyvių sąrašas pridedamas).

 

Sausio 27 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo organizuotame seminare „Pažangaus kaimo link".

 

Vasario 29 d. dalyvavome renginyje „Krašto auksas", kurio metu buvo apdovanotas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotas projektas.

 

Kovo 10 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo seminare Zarasų r. „Kaimo gyventojų socialinės įtraukties, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra, organizuojant trumpąsias maisto grandines".

 

Birželio 4 d. vyko informaciniai mokymai esamiems bei potencialiems pareiškėjams paraiškų bei reikalingų dokumentų rengimo klausimais bei praktiniai mokymai viešųjų pirkimų klausimais, mokėjimo prašymų galutinių bei metinių ataskaitų teikimo klausimais.

 

Birželio 26 d. VPS administracija dalyvavo NMA ir ŽŪM mokymuose dėl ataskaitų vertinimo.

 

Rugsėjo 12 d. Ukmergės rajone viešėjo Švenčionių vietos veiklos grupės Svirkų kaimo bendruomenės delegacija, kurios metu aplankyti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis įgyvendinti ir įgyvendinami projektai.

 

Rugsėjo 17 d. viešųjų ryšių specialistė lankėsi socialinių bei bendruomeninių projektų įgyvendinimo vietose, apie projektų gerąją patirtį pasidalino socialiniuose tinkluose.

 

Rugsėjo 17 d. VPS administravimo vadovė ir finansininkė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis".

 

Rugsėjo 30 d. VPS administravimo vadovė dalyvavo Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuotoje socialinių lyderių diskusijoje „Lietuvos socialinio verslo plėtra: dabartis ir perspektyvos".

 

Spalio 9 d. Ukmergės r. VVG viešųjų ryšių specialistė ir VVG pirmininkės pavaduotoja aplankė parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2020" įsikūrusią socialinio verslo prekybos arką.

 

Spalio 16 d. vyko informacinis renginys - apskritojo stalo diskusija apie LEADER programos įgyvendinimą Ukmergės rajone. Renginio metu buvo pristatytos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos veiklos strategija, jos prioritetai ir priemonės, veiklos sritys, įgyvendinami projektai ir jų metu pasiekti rezultatai. 

 

Spalio 26 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyta Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, jos prioritetai ir priemonė, veiklos sritys, pasiekti rezultatai, gerieji projektų pavyzdžiai, ateities planai.

 

Lapkričio 26 d. Ukmergės r. VVG administracijos darbuotojos nuotoliniu būdu dalyvavo renginyje „Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link". 

 

Metų eigoje buvo teikiamos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams, kurių metu buvo supažindinama su strategijos prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis, su keliamais reikalavimais pagal atskiras priemones, aiškinamos galimybės pasinaudoti parama.