Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai Privatumo politika Komandiruočių ataskaitos
2007-2013 metų projektai
Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
Vietos plėtros strategija
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2016-2023 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 30 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2021 metais planuojami kvietimai
2016-2023 METŲ PROJEKTAI
Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendintus vietos projektus  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendinamus vietos projektus
Renginiai ir mokymai
2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Karjera
Korupcijos prevencija
Nauja svetainė

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. kovo 4  d. pasirašė Paramos sutartį dėl  projekto  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti" finansavimo.

Projekto įgyvendinimui skirta 250 000 Lt. Paramos intensyvumas - 100 proc.

Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti skirta 180 618 Lt (72,25 proc.).

Vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti skirta 58 260 Lt (23,30 proc.).

 

Pagrindinis šio projekto tikslas:

Suteikti galimybes strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems vietos projektų vykdytojams naujų žinių bei įgūdžių susijusių su LEADER metodo įgyvendinimui, vietos projektų inicijavimu, vystymu, rengimu, planavimu ir įgyvendinimu, organizacijos ir komandos valdymu.

 

Specialieji projekto tikslai:

  1. Suteikti galimybes strategiją administruojantiems asmenims  tinkamai pasiruošti strategijos įgyvendinimui: kaimo bendruomenių bei kitų  potencialių vietos projektų vykdytojų konsultavimui, efektyviam vietos projektų valdymui
  2. Ugdyti Ukmergės rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų  potencialių vietos projektų pareiškėjų gebėjimus, užtikrinti efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje.

 

Projekto metu buvo įgyvendinamos šios veiklos:

  1. organizuotos 2 konferencijos;
  2. atliktos mokymosi poreikio tikslinimo apklausos;
  3. organizuoti mokomieji ir informaciniai renginiai;
  4. dalyvavimas tarptautinėse bei tarpregioninėse konferencijose.

Tarptautinės konferencijos Škotijoje-Anglijoje ataskaita

Tarptautinės konferencijos Prancūzijoje ataskaita

Tarpregioninės konferencijos VVG "Pajūrio kraštas" ataskaita

Tarpregioninės konferencijos VVG "Lamatos žemė" ataskaita

                     

Informacinių renginių (tiesiogiai susijusių su potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimu įgyvendinti vietos projektus ugdymu) organizavimas

 

Pagrindinis informacinių renginių tikslas - supažindinti potencialius vietos projektų pareiškėjus su planuojamais kvietimais teikti paraiškas bei dokumentacija, surinkti preliminarius projektinius pasiūlymus, konsultuoti rengiant vietos projektų paraiškas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  buvo  organizuoti 33 informaciniai renginiai kaimo gyventojams   visose  Ukmergės r. savivaldybės kaimiškose seniūnijoje. Renginiuose dalyvavo kaimo seniūnijų, mokyklų, kitų  biudžetinių įstaigų darbuotojai, kaimo bendruomenių, vietos verslo atstovai, ūkininkai. Informaciniuose renginiuose dalyvavo 471 dalyvis.

 

Mokomųjų renginių potencialiems vietos projektų vykdytojams organizavimas

 

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo atlikta mokymosi poreikio apklausa. Pagrindinis apklausos tikslas - išsiaiškinti kokių sričių žinių ar įgūdžių labiausiai trūksta potencialiems vietos projektų vykdytojams, kad jie galėtų sėkmingai dalyvauti kaimo plėtros procesuose bei įgyvendinti vietos projektus. Mokymosi poreikis buvo tikslinamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje. Atsižvelgus į mokymosi poreikį buvo parengtos ir įgyvendintos šios mokymų programos potencialiems vietos projektų vykdytojams:

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai

 

Buvo organizuoti savaitės trukmės kompiuterinio raštingumo mokymai 3 dalyvių grupėms Želvos, Siesikų bei Veprių seniūnijose. Baigę šią programą dalyviai įgijo žinių apie pagrindines operacines sistemas bei išmoko naudotis jomis. Išklausė teorinį kursą, atliko praktines užduotis bei sėkmingai išlaikė egzaminą 26 dalyviai.

Taip pat buvo organizuoti šie mokymai bei seminarai:" Viešųjų pirkimų vykdymas. Mažos vertės viešieji pirkimai", "Lyderystė ir komandinis darbas", „Kiekvienos organizacijos pagrindas - komanda", „Teisingas vietos projektų poreikio nustatymas siekiant didžiausios galimos naudos", „Sveikas žmogus - sveika organizacija", „Viešųjų erdvių sukūrimo, tvarkymo ir priežiūros ypatumai", „Darbas komandoje. Bendradarbiavimas", „Lyderio sveikatos įtaka organizacijos sėkmei", „Viešieji pirkimai CVPIS priemonėmis".

Per 3 projekto įgyvendinimo metus mokymuose dalyvavo 360 potencialių vietos projektų vykdytojų.

                     

Mokomųjų renginių  VVG nariams ir administracijai organizavimas

 

Sėkmingam vietos plėtros strategijos įgyvendinimui bei administravimui Ukmergės rajono vietos veiklos grupės valdybai bei administracijai buvo organizuoti šie mokymai bei seminarai: „Kūrybiškumo panaudojimas", „VVG bendrumo bei aktyvumo skatinimas. Konkurencingos ir tvarios VVG kūrimas", „Oratoriaus meistriškumas", Teisės aktų rengimas ir analizavimas", „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procesuose", „Lyderis. Vietos veiklos grupė - lyderių komanda", „Stresinių situacijų valdymo metodai", „Stipri VVG komanda - sėkmingas startas į 2014-2020 m. kaimo plėtros perspektyvas".

 

Projektas padėjo potencialiems vietos projektų vykdytojams lengviau generuoti projektų idėjas, parengti vietos projektų paraiškas, bei administruoti jas. Įgyvendinus projektą patobulinti VVG valdybos bei administracijos efektyvaus vadovavimo ir sėkmingo projektų valdymo įgūdžiai.