Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai Privatumo politika Komandiruočių ataskaitos
2007-2013 metų projektai
Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
Vietos plėtros strategija
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2016-2023 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 30 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2021 metais planuojami kvietimai
2016-2023 METŲ PROJEKTAI
Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendintus vietos projektus  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendinamus vietos projektus
Renginiai ir mokymai
2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Karjera
Korupcijos prevencija
Nauja svetainė

2019 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2019 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

 

2019 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2019 metais įvykę renginiai:

 

Vasario 7 d. vyko informacinis renginys apie Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų reikalavimus, susijusius su vietos projekto rengimo veiklomis. 

 

Kovo 6 d. vyko mokymai susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais. Mokymų metu buvo aptariami maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimai, kalbėta apie saugius maisto tvarkymo principus. 

 

Kovo 12 d. dalyvavome LR Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" įgyvendinimas".

 

Kovo 20 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - viešųjų pirkimų ABC: viešųjų pirkimų organizavimas PO ir NP organizacijoms.

 

Kovo 23 d. dalyvavome Molėtų VVG organizuotoje konferencijoje „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui". Pristatyta mūsų VVG patirtis.

 

Balandžio 10-12 d. Briuselyje (Belgijoje) dalyvavome tarptautinėje parodoje-konferencijoje „NetworX", kurios metu buvo apžvelgta kaimo tinklaveika per pastaruosius dešimt metų bei įvairių šalių stenduose pristatyti kaimo plėtros programų pasiekimai. 

 

Gegužės 2 d. VVG biure organizavome kūrybines „Dizaino mąstysenos" dirbtuves. Tikslas - pasitelkiant kūrybinio mąstymo metodiką (ang. desing thinking) sukurti sprendimus senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumui didinti.

 

Gegužės 7 d. dalyvavome mokymuose „Pažangios kaimo bendruomenės diena".

 

Gegužės 21 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - praktiniai viešųjų pirkimų mokymai PO organizacijoms.   

 

Liepos 4 d. vyko informaciniai renginiai bei praktiniai mokymai susijęs su paraiškų pildymu ir pridedamų dokumentų būtinumu ir jų rengimo eiga.

 

Rugpjūčio 13 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis. Jo metu pristatytas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas.

 

Rugsėjo 13 d. vyko susitikimas. Ukmergės rajono VVG pirmininkė Klavdija Stepanova ir administracijos darbuotojos kartu su Alytaus rajono VVG atstovais lankėsi Tauragės rajono VVG. Mūsų tikslas buvo aptarti bendrą būsimą tarpteritorinį projektą, kuriuo planuojame siekti įgyvendinti VVG VPS tikslus, kurių be projekto partnerių nebūtų įmanoma pasiekti.

 

Spalio 3 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Kauno rajono VVG teritorijos seniūnijose.

 

Spalio 18 d. dalyvavome Lietuvos kaimo parlamento IV sesijoje.

 

Spalio 29 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Druskininkų VVG.

 

Lapkričio 13 d.  Žemaitkiemio seniūnijoje vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais ir VP administravimo taisyklų aptarimu.

 

Lapkričio  20 d. Ukmergės r. VVG biure dalyvavome seminare „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu" ir apskrito stalo diskusijoje „Pluoštinių kanapių verslas - pelninga, draugiška aplinkai ir naudinga vartotojui vietos ūkinė veikla".

 

Lapkričio 29 d. vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais bei reikalavimais pareiškėjams pagal VPS priemones

 

Gruodžio 4 d. dalyvavome susitikime su Ukmergės savivaldybės atstovais. Susitikimo metu pristatėme paskelbtų kvietimų FSA.

 

Gruodžio 11 d. dalyvavome Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų forume „Bendrystės link". Mes buvome vieni iš šio renginio organizatorių.