Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai Privatumo politika Komandiruočių ataskaitos
2007-2013 metų projektai
Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
Vietos plėtros strategija
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2016-2023 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 30 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2021 metais planuojami kvietimai
2016-2023 METŲ PROJEKTAI
Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendintus vietos projektus  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 Informacija apie 2016-2023 m. įgyvendinamus vietos projektus
Renginiai ir mokymai
2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Karjera
Korupcijos prevencija
Nauja svetainė

2018 metų renginiai

 

2018 metais VVG administracijos darbuotojai palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su VPS įgyvendinimu skelbiama VVG svetainėje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktualia informacija, įvairūs kvietimai, skelbimai, paklausimai ir atsakymai buvo siunčiami potencialiems pareiškėjams asmeniškai bei elektroniniais paštais.

 

Organizuoti  renginiai  susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

 

Sausio 18 dieną informacinis seminaras VVG nariams dėl VPS pasikeitimų (sąrašas pridedamas).

 

Vasario 22 dieną vyko konsultacinis informacinis renginys Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vykdytojams (sąrašas pridedamas).

 

Liepos mėnesį visose 11-oje Ukmergės rajono seniūnijų vyko informaciniai-konsultaciniai renginiai Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2017-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti.

 

Gruodžio 29 dieną vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos ir VVG veiklos viešinimo renginys.

 

Visus metus buvo vykdomos individualios konsultacijos ir praktiniai mokymai.

 

VVG teritorijos gyventojai, VVG nariai bei administracijos darbuotojai  savo veiklą  ir VPS strategiją viešina dalyvaudami įvairiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose bei mokymuose:

 

Sausio15 dieną VVG teritorijos gyventojai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti ir dalyvavo verslo konferencijoje „Drauge galime daug".

 

Sausio 22 dieną potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti  ir dalyvavo seminare „Socialinis verslas: socialinės iniciatyvos, socialinio verslo pradžia ir iššūkiai". Vasario 22 dieną VVG darbuotojai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa" įgyvendinimo aktualijos".  

 

Birželio 28 dieną potencialiems vietos projektų pareiškėjams organizuotas seminaras apie socialinį verslą ir socialines inovacijas.

 

Gegužės 30 dieną VVG atstovai dalyvavo diskusijoje LR Seime „Integruotosios teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra: ar ES parama duoda lauktų rezultatų?".

 

Rugsėjo 10 dieną VVG darbuotojai dalyvavo Vilniaus regiono VVG atstovų susitikime.

 

Rugsėjo 20-21 d. VVG atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijos Świetokrzyskie regione Kielce „Bendradarbiavimo projektai ir kaimo plėtra".

 

Gruodžio 7 dieną buvo organizuotas seminaras apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu.

 

Gruodžio 7 dieną Ukmergės rajono bendruomenių atstovai dalyvavo LR Seime diskusijoje „Savanorystė Lietuvoje: ko reikia, kad savanoris būtų gerbiamas?".